Administrar finques és la altra nostra gran area d’actuació. Administrem comunitats de propietaris i lloguers d’edificis i contem amb un departament d’assegurances. L’atenció al client és el nostre compromís.

La filosofia del nostre despatx consisteix en solucionar els problemes que sorgeixen en el funcionament quotidià d’una comunitat, el seguiment de la comptabilitat d’una forma transparent i seriosa i assessorament integral dels nostres clients, tant a nivell de les normes que regulen la propietat horitzontal, com en altres àmbits aliens a la comunitat.

Són moltes les normes a les que estan sotmeses les comunitats de propietaris i en molts casos poc conegudes (Inspeccions Tècniques dels Edificis, Reglament de Baixa Tensió, Protecció de Dades, Normatives de protecció contra-incendis, obligacions amb l’Agencia Tributària, notificacions electròniques, etc) i nosaltres prestem l’assessorament que requereixen les comunitats en aquests àmbits.