Avís Legal

CLAVE ASSOCIATS compleix amb els requisits establerts en la normativa actual sobre protecció de dades de caràcter personal i comerç electrònic. Amb aquesta finalitat, s’ha creat el següent Avís Legal:

Informació:

Denominació social: CLAVE ASSOCIATS SCP

C IF: J64336530

Nom de domini: claveassociats.com

Dades de contacte:

Adreça: Cr/. Josep Anselm Clavé, 4 Local 2 08921 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).

Tel .: +34 (93) 466.12.42

Correu electrònic: administracio@claveassociats.com

Dades de Col·legiació:

Col·legi d’Advocats de Barcelona (Col. 25. 102 )

Col·legi d’Administradors de Finques (Col. 05614)

Condicions generals d’ús

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’ usuari , comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

CLAVE ASSOCIATS es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al seu lloc web .

L’ usuari accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per CLAVE ASSOCIATS en el moment mateix en què l’ usuari accedeixi a el lloc web.

El lloc web pot ser visitat lliurement i l’usuari es compromet a utilitzar els seus continguts i els serveis de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i el present Avís Legal. A aquest efecte, l’ usuari s’abstindrà d’utilitzar el lloc web amb fins o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.

CLAVE ASSOCIATS no es responsabilitza dels errors o omissions, dels continguts del lloc web ni d’altres continguts als que es pugui accedir a través del mateix, ni dels danys derivats de la utilització del lloc web , ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

CLAVE ASSOCIATS ni garanteix l’absència de virus o altres elements lesius, que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’ usuari d’el lloc web, ni respon dels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l’ usuari o tercers.

El lloc web té caràcter informatiu, pel que el seu contingut pot ser modificat, ampliat o suprimit en qualsevol moment, sense previ avís.

CLAVE ASSOCIATS es reserva el dret d’actualitzar els continguts de el lloc web i / o d’eliminar-los, com també de limitar i impedir l’accés als mateixos, ja sigui temporal o definitivament, sense avís previ.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual i/o industrial del lloc web i de tots els seus continguts (textes, imatges, dissenys, creativitats, programari, codi font, fragment d’àudio, programes informàtics, descàrregues digitals, bases de dades, noms comercials, marques , logotips, i / o qualsevol altre signe distintiu, etc.) que formin o hagin format part de la mateixa en algun moment, estan protegits per llei i pertanyen a CLAVE ASSOCIATS i a les persones i / o empreses designades en el lloc web.

En cap cas s’entendrà que l’accés i ús de el lloc web implica la renúncia, transmissió, llicència, cessió, total ni parcial, ni autorització de cap classe, per a l’explotació, reproducció, comunicació pública, difusió, divulgació i / o transformació ni de el lloc web , ni dels seus continguts, entesos amb l’amplitud assenyalada en el punt anterior, ni tampoc dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial inherents als mateixos.

Política de Privacitat

CLAVE ASSOCIATS protegeix les dades personals segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, de mesures de seguretat dels fitxers que contenen dades de caràcter personal, així com en el nou Reglament General de Protecció de dades 2016/679 de l’ Parlament Europeu i de Consell de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals , i la resta de legislació concordant.

D’acord amb la normativa en vigor sobre tractament de dades, l’informem:

Denominació social: CLAVE ASSOCIATS

C IF: J64336530

Nom de domini: claveassociats.com

Les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat per gestionar la nostra relació comercial i poder informar sobre els productes i/o serveis que prestem. Les dades es conservaran fins que se sol·liciti la supressió a la següent adreça: administracio@claveassociats.com així com presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

CLAVE ASSOCIATS està legitimat per tractar les seves dades pel consentiment que ens atorga en la present comunicació.

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament, s’ha de dirigir per escrit a administracio@claveassociats.com

Enllaços

L’empresa no assumeix cap responsabilitat sobre el contingut, informació o serveis que puguin oferir els enllaços que es presenten al nostre lloc web , i que tenen caràcter merament informatiu.

legislació aplicable

La present web es regeix per la legislació espanyola.