Cabecera
Background-texto
ADVOCATS

Pretenem posar  a la seva disposició tot el coneixement, experiència, creativitat i compromís del nostre equip d’advocats. Atorguem un tracte personalitzat a cada client, intentant proporcionar solucions oportunes amb el menor desembors econòmic possible. Sense ànim exhaustiu, i a títol d’exemple, entre els nostres serveis legals, destaquem les següents àrees:

Dret Civil

Actuem en matèries pròpies del Dret Privat tals com contractes de compravenda, lloguers, accidents de tràfic, indemnitzacions de tot tipus, herències, reclamacions a morosos, incapacitats, etc.

Dret de Família

Som especialistes en la mediació de conflictes matrimonials, atenent aquelles situacions de crisi familiar com separacions, divorcis, dissolució de parelles de fet, liquidació de societat de guanys, etc.

Dret Laboral

El nostre departament laboral s’encarrega tant de l’assessorament integral a aquesta matèria pels nostres clients tant empresaris (expedients de regulació d’ocupació, acomiadaments –disciplinaris, per causes objectives,...-), com d’aquells treballadors que tinguin problemes a l’àmbit laboral (acomiadaments, reclamacions de quantitat,...).

Dret Penal

El nostre equip de professionals conte amb una àmplia experiència a totes aquelles qüestions relacionades amb el Dret Penal: delictes contra el patrimoni i contra l’ordre socioeconòmic (furts,  robatoris, estafes, apropiacions indegudes, danys), delictes societaris, delictes contra els drets dels treballadors, delictes informàtics, judicis de faltes, etc.

Dret Administratiu

Assumim la defensa a qualsevol assumpte amb l’activitat administrativa dels òrgans de les Adminstracions Públiques de qualsevol índole (Estat, Comunitats Autònomes, Administració Local i Organismes Autònoms) en totes aquelles matèries que exigeixen l’aplicació de normes del Dret Administratiu dels nostres clients: responsabilitat patrimonial de l’administració (caigudes a la via pública, etc), procediments sancionadors (multes de tràfic), recursos contenciós-administratius, etc