Cabecera
Background-texto
ADMINISTRACIÓ DE FINQUES. SOL·LICITUD DE PRESSUPOST
(*): Camp obligatori

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades personals que sol·licitem en el present qüestionari seran incorporades a una base de dades informatitzada titularitat de CLAVÉ ASSOCIATS, S.C.P El titular de les dades disposa en tot moment dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, que podrà exercitar mitjançant correu postal a l’adreça de l’empresa al carrer Josep Anselm Clavé número 4 local 2 (08921) de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Informem que les dades obtingudes a través del present formulari, responen a la finalitat, única i exclusiva, de poder facilitar als clients els serveis sol·licitats. “